วิธีการเล่นฮอกกี้

ฮอกกี้เป็นกีฬาเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ฮอกกี้เป็นเกมที่สนามหญ้าเรียบ และสนามต้องเป็นพื้นหญ้าที่แข็ง  ซึ่งมีผู้เล่นฝ่ายละ11 คนโดยการใช้ไม้งอๆ คล้ายกับตะขอตีบอลไปยังประตูฝ่ายตรงข้าม โดยการตีลูกบอล ที่มีลักษณะกลม แข็ง ที่เรียกว่า ลูกพัค (puck) ให้เข้าโกลด์ตะข่ายของฝั่งตรงกันข้าม โดยจะให้ลูกบอลถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไม่ได้ เว้นผู้รักษาประตูที่มีสิทธิใช้เท้าเตะและมือปัดลูกบอลได้แต่ก็เฉพาะในเขตที่ยิงประตูเท่านั้น การยิงประตูที่ถือว่าได้ประตูต้องเป็นการยิงจากภายในเขตประตู คือภายในเขต 16 หลา โดยมีเส้นโค้งเป็นเครื่องหมาย เรียกกันเป็นที่เข้าใจว่าหัวกะโหลก คือจะต้องพาลูกเข้าไปยิงประตูภายในหัวกะโหลกนั้น

กติกาของการแข่งขัน

1)  เวลาของการแข่งขัน
1.1  การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ครึ่งละๆละ 35 นาที
1.2  พักครึ่งเวลา 5-10 นาที ตามแต่จะตกลงกัน แล้วเปลี่ยนแดนในเวลาครึ่งหลัง
1.3  แต่ละครึ่งเวลาจะเริ่มทำการแข่งขันโดยผู้ตัดสินเป่านกหวีดให้ส่งลูกจากจุดกลางสนาม

2)  การเริ่มการแข่งขัน และกลับมาเริ่มการแข่งขันใหม่
2.1  การส่งลูกจากจุดกลางสนาม (center pass)
2.1.1  เล่นลูกจากจุดกลางสนาม
2.1.2  ส่งลูก (pass) หรือ ตี (hit) ไปในทิศทางใดก็ได้ โดยผู้เล่นทุกคนจะต้องอยู่ในแดนของตนเอง ยกเว้นผู้ที่ส่งลูก
2.1.3  เริ่มการแข่งขันโดยผู้เล่นฝ่ายที่มิได้เลือกแดน
2.1.4  เริ่มการแข่งขันครึ่งหลัง โดยผู้เล่นฝ่ายที่เสียในครึ่งแรก
2.1.5  เริ่มการแข่งขันจากมีการได้ประตู โดยผู้เล่นฝ่ายที่เสียประตู
2.2  การเล่นลูกจากจุดกลางสนาม และการนำลูกบอลกลับมาสู่การเล่น
2.2.1  ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทุกคน ต้องอยู่ห่างบอลอย่างน้อย 5 หลา
2.2.2  เล่นลูกโดยวิธีการผลักบอลหรือตี
2.2.3  ลูกบอลจะต้องเคลื่อนที่อย่างน้อย 1 หลา
2.2.4  ผู้เล่นที่เริ่มเล่นบอล จะเล่นบอลหรือเข้าใกล้บอลได้ในระยะการเล่นซ้ำไม่ได้ จนกว่า

–  นำลูกบอลมาเล่นบนเส้นหลังบนจุดระยะ 10 หลา จากเสาประตู หรือบนเส้นหลังระหว่างจุดระยะ 10 เมตร
กับเส้นโค้งเขตยิงประตูสำหรับสนามที่ใช้จุดระยะ 9-10 หลา ต้องวางลูกบอลบนจุดระยะนี้
–  เริ่มเล่นโดยฝ่ายรุก
–  เรียกการเล่นในกรณีนี้ว่า การเล่นลูกโทษจากมุม (penalty corner)
2.4  การทำบูลลี่
2.4.1  การเริ่มเล่นใหม่ จะเริ่มโดยการทำบูลลี่ เมื่อ
–  มีการเปลี่ยนลูกบอลใหม่ที่ใช้แข่งขัน มีการทำผิดกติกาการแข่งขัน พร้อมกันทั้งสองทีม มีการหยุดเวลาด้วยเหตุมีการบาดเจ็บ
หรือเหตุอื่นโดยไม่ได้มีการทำผิดกติกาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2.4.2  วิธีการทำบูลลี่
–  ผู้ตัดสินเป็นผู้กำหนดตำแหน่งทำบูลลี่ แต่ต้องไม่อยู่ในระยะ 14.63 หลา จากเส้นหลัง
–  ผู้เล่นแต่ละทีมหันหน้าเข้าหากัน  โดยเส้นหลังของแดนตนเองอยู่ทางด้านขวา
–  ลูกบอลอยู่บนพื้นสนามระหว่างผู้เล่น ทั้งสอง
–  ผู้เล่นทั้งสองใช้ไม้แตะพื้นด้านขวาลูกบอล แล้วใช้ไม้ด้านแบนแตะกันเหนือลูกบอล ให้ถือเป็น 1 ครั้ง หลังจากนั้นผู้เล่นคนใดคนหนึ่งก็สามารถใช้ไม้เล่นลูกต่อไปได้
–  ผู้เล่นคนอื่นต้องอยู่ห่างจากลูกบอลอย่างน้อย 5 หลา จนกว่าลูกบอลอยู่ในการเล่นจะมีผู้เล่นอื่นได้เล่นบอลก่อน
2.2.5  ลูกบอลที่ส่งจะต้องไม่ลอย หรืออาจทำให้เกิดอันตรายในการเล่น
2.3  ลูกบอลออกนอกสนามเมื่อลูกบอลผ่านข้ามเส้นข้าง หรือเส้นหลัง ให้ถือว่าลูกบอลออกนอกสนาม ให้เริ่มเล่นใหม่ ดังนี้
2.3.1  กรณีลูกบอลผ่านข้ามเส้นข้าง
–  ให้เริ่มเล่นบนเส้นข้าง ใกล้กับตำแหน่งที่ลูกบอลออกนอกสนาม
–  ผู้ที่เริ่มเล่นบอลจะอยู่ในสนามหรือนอกสนามก็ได้
–  ให้เริ่มเล่นโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
2.3.2  กรณีลูกบอลผ่านข้ามเส้นหลัง โดยฝ่ายรุก เมื่อไม่มีการได้ประตูให้เริ่มเล่น ดังนี้
–  นำลูกมาเริ่มเล่นที่แนวระยะ 14.63 หลา ตรงกับจุดที่ลูกออกเส้นหลังภายในเขตแนวขนานเส้นหลัง
–  เริ่มเล่นโดยผู้เล่นฝ่ายรับ
2.3.3  กรณีลูกบอลผ่านข้ามเส้นหลังโดยผู้เล่นฝ่ายรับอย่างไม่เจตนา เมื่อไม่มีการได้ประตูให้เริ่มเล่นดังนี้
–  นำลูกมาเริ่มเล่นบนเส้นข้าง ระยะ 5 หลาจากมุมธง ด้านที่ใกล้จุดที่ลูกบอลออก
–  เริ่มเล่นโดยผู้เล่นฝ่ายรุก
–  เรียกการเล่นในกรณีนี้ว่า การได้ลูกกินเปล่าจากมุม (corner)
2.3.4  กรณีที่ลูกบอลผ่านข้ามเส้นหลัง โดยผู้ที่เล่นฝ่ายรับอย่างเจตนาในแดนของตนเอง เมื่อไม่มีการได้ประตูให้เริ่มเล่น ดังนี้

มารยาทในการเล่น

1. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

2. ควรแสดงน้ำใจที่เป็นมิตรและให้เกียรติแก่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี  เช่น การจับมือทักทายปราศรัยซึ่งกันและกัน ทั้งก่อนและหลังเล่น

3. เคารพและเชื่อฟังกรรมการผู้ตัดสินและกรรมการเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. เคารพและเชื่อฟังทั้งหัวหน้าทีม  และครู – อาจารย์ผู้ควบคุมอยู่เสมอ

5. มีความสุภาพเรียบร้อยไม่แสดงกิริยาอาการเย่อหยิ่ง  จองหอง  โอ้อวดต่อผู้อื่น

6. รู้จักควบคุมอารมณ์และสติได้ดี  ไม่แสดงกิริยาอาการโมโหฉุนเฉียว

7. ควรเล่นด้วยชั้นเชิงที่เหมาะสมกับการเล่น  ไม่ควรกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบผู้อื่นในทางที่ไม่ถูกต้อง  ถ้าเกิดการผิดพลาด ต้องกล่าวคำขอโทษ และให้อภัยซึ่งกันและกัน

8. เมื่อชนะไม่ควรแสดงความดีใจจนเกินไป และเมื่อแพ้ก็ไม่ควรเสียใจจนออกนอกหน้า  ต้องมีใจคอหนักแน่น  และอดทน

9. แต่งกายด้วยชุดกีฬาที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

10.รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเล่นได้ดี ถูกต้อง  เหมาะสม

11.รู้จักประมาณกำลัง  และความสามารถของตนเอง

12.จะต้องเรียนรู้ระเบียบข้อบังคับ  และกฎกติกาการเล่นอย่างดี

13.ควรฝึกทักษะพื้นฐานให้มีความชำนาญเป็พิเศษ  เพื่อช่วยในการเล่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น