(ส.ว.)ประเดิมกิจกรรมการกุศล-เตะฟุตบอล-มอบหน้ากากอนามัยที่ร้อยเอ็ด

“รักเมืองไทย” (ส.ว.) ที่รื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง โดยทีมงานสมาชิกวุฒิสภาสืบสานเจตนารมณ์ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษอดีตประธานองคมนตรี ในฐานะผู้ก่อตั้งทีมรักเมืองไทย แข่งขันฟุตบอลและทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ทีมรักเมืองไทยได้เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลการกุศลที่สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้กิจกรรมชื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึก “รักเมืองไทย”

 ทั้งนี้ จากการนำทีมโดยวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง, พีระศักดิ์ พอจิต, ดร.ตวง อันทะไชย, ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน, กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ,ทรงเดช เสมอคํา, ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม, ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี และ กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา พร้อมด้วย ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ, โอฬาร เชื้อบางรองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการบริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), กวีพันธ์ ทวีบุตร, กิตติศักดิ์นาครินทร์, ดารากร มณีเทพ, เริงฤทธิ์ จุลกะ, สิบเอก ยรรยง โสรัตน์

ส่วนทีมวีไอพี จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันชัย คงเกษม ติดภารกิจราชการสำคัญกะทันหันได้มอบหมายให้ เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีม พร้อมด้วยเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด, เทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด, อาวุธ เอฟวา ผู้จัดการทีมร้อยเอ็ด PB ยูไนเต็ด เป็นต้น นำทีมร่วมแข่งขัน

  นอกเหนือจากการแข่งฟุตบอลการกุศลในตอนเย็นแล้ว ตั้งแต่ช่วงเช้าลงมาทางทีมรักเมืองไทย (ส.ว.) ยังได้ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อนักเรียน ครู อาจาจารย์ และชาวบ้านชุมชนต่างๆ ในร้อยเอ็ด ด้วยการไปมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด-19 ทั้งหมด 3 เขตพื้นที่ เขตพื้นที่ละ 100 โรงเรียน จำนวน 10,000 ชิ้น รวม 3 เขตพื้นที่ 300 โรงเรียน ได้รับหน้ากากอนามัยรวม 30,000 ชิ้น 

สำหรับเขตพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ เขต 1 อำเภอเมือง, เขต 2 อําเภอสุวรรณภูมิ, เขต 3 อําเภอโพนทอง โดยได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในแต่ละเขตพื้นที่ถึงปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ที่จะสะท้อนให้กับวุฒิสมาชิกได้ไปหาทางแก้ไขช่วยเหลือต่อไป