“แอมแปร์”-บินล่าฝัน-USA-หวังใช้ประสบการณ์พาชบาแก้วไปบอลโลกอีกหน

“แอมแปร์” บินล่าฝัน USA